KONTROLLWEB FORENKLER VEDLIKEHOLD

Kontrollweb gir deg full oversikt over all relevant informasjon om din maskinpark og utstyrsinventar.

Få full oversikt over:

• Service og serviceintervaller
• Servicehistorikk
• EU Kontroller for dine kjøretøy
• Tekniske data for alle dine maskiner
• Oversikt over maskinførere for hver enkelt maskin
• Standard- og skreddersydde rapporter

Har du en kontrollør som benytter Kontrollweb, får du automatisk tilgang til all informasjon som legges inn av kontrolløren.

Med et abonnement på vedlikeholdsmodulen, kan du i tillegg legge inn bedriftens maskiner selv, laste opp dokumentasjon, legge inn informasjon om service, delekartotek, leverandører og ansatte.

Kontrollweb er et særdeles nyttig verktøy for å gi deg oversikt på det meste.

Ved hjelp av Kontrollweb blir det enda enklere å ivareta HMS kravene, når du har all informasjon om din maskinpark, kontroller, servicehistorikk mm. tilgjengelig digitalt over webben.

Kontrollweb er også tilpasset for fremtidige tilknytninger mot et sentralt maskinregister.

EU Kontroll

Kontrollweb gir entrepenører mulighet for å opprette en oversikt over EU kontroller på sine kjøretøy. Datoer for kontroll og teknisk informasjon om kjøretøyet oppdaterer seg automatisk. Motta varsel på SMS eller e-post når det nærmer seg tid for EU kontroll.

Denne tjenesten er inntil videre gratis for entrepenøren.