KONTROLLWEB APP

Vi tilbyr en komplimentær app til våre moduler som er meget hendig for å holde oversikt over maskiner og utstyr, ved hjelp av QR-koder.

Når du benytter appen til å scanne en QR-kode som tilhører en maskin eller annet utstyr, får du opp informasjon fra maskinkortet, og kan utføre kontroll. Appen registrerer også GPS-posisjonen for maskinen/utstyret, og legger det inn i et kart, slik at du alltid har kontroll på hvor ting er lagret til enhver tid. Meget nyttig om du benytter flere lagerlokasjoner, eller har en stor maskinpark hvor det er tidsbesparende å vite nøyaktig hvor ting befinner seg når kontroller skal utføres.

All informasjon legges inn i maskinkortet, og appen krever ingen ekstra trackere eller tilleggsutstyr. Det eneste som behøves, er at enheten appen installeres på har støtte for å lese QR-koder.