HVA KAN KONTROLLWEB.NO TILBY

Kontroll og vedlikehold

Ny programvare for periodiske kontroller av anleggsmaskiner og arbeidsutstyr

Programvaren er utarbeidet for å gi kontrollører av arbeidsutstyr et pålitelig verktøy for faste periodiske kontrollprosedyrer og et sikkert dokumentstyrings system.

KONTAKT OSS

Kontrollweb har et enkelt grensesnitt, utviklet i sammarbeid med kontrollører

HVA KAN KONTROLLWEB.NO TILBY

Programvaren er utarbeidet for å gi kontrollører av arbeidsutstyr et pålitelig verktøy for faste periodiske kontrollprosedyrer og et sikkert dokumentstyrings system. Har du PC eller Nettbrett trenger du ikke installere noe som helst. Alt du trenger er internett for å kunne åpne nettleser og deretter logge deg inn med brukernavn og passord, alt ligger da klart til bruk.
Kontrollboka er blitt elektronisk, skriv ut QR-kode og oblater på din egen skriver og fest på maskinen. QR-koden kan leses via mobil eller nettbrett og man får da opp kontrollboka elektronisk. Serviceansvarlig kan logge seg inn for å hente ut serviceordre.
Ha full kontroll over alle kontrollrapporter, maskiner og kunder.
Kundene dine får en egen innlogging for å hente kontrollrapportene Tilby dine kunder en egen vedlikeholdsmodul Egen mobilløsning for utføring av kontroll Få automatisk beskjed når det er på tide med en ny kontroll på en maskin.
Skriv ut rapporter, og se statistikk på dine periodiske kontroller.

VEDLIKEHOLD

Ha full oversikt over din maskinpark og tilleggsutstyr

Få full oversikt over:
 • Servicer
 • Forfall på servicer
 • Servicelogger
 • EU kontroller på dine kjøretøy
 • Tekniske data på dine maskiner
 • Oversikt over hvem av dine ansatte som er fører av maskinen
 • Skriv ut en mengde ulike rapporter

Kontrollweb.no er tilpasset fremtidige tilknytninger mot et sentralt maskinregister.

Har du en kontrollør som benytter kontrollweb.no får du automatsik tilgang til kontrollrapporter og maskiner som kontrolløren har lagt inn.
Ved å abonnere på vedlikeholdsmodulen kan du i tillegg legge inn dine maskiner selv, laste opp dokumentasjon, legge inn servicer, delekartotek, leverandører og ansatte.

Ivareta HMS kravene ved å ha all informasjon om din maskinpark, kontroller, service mm. tilgjengelig elektronisk via web.

KONTROLLØR

 • Kundekartotek
 • Kundene får egen innlogging for å se sine rapporter
 • Kan integreres mot kunder som har Vedlikeholds modulen
 • Legg inn kontrollrapporter
 • Egne rapportmaler gjør det enkelt å opprette kontrollrapporter
 • Mulighet for å få lagt inn din egen mal
 • Legg med et vedlegg til kontrollrapporten
 • Legg inn merknader
 • Legg inn datovarslinger for neste kontroll
 • Enkel oversikt for når neste kontroller forfaller
 • Kopier enkelt tidligere rapport over til den nye for rask utfylling
 • Skriv ut kontrollskjema som en kan ta med ut på kontroll
 • Legg inn maskinkort på kundene
 • Rediger maskinkort
 • Få automatisk opp maskinkort fra kunder som har Vedlikeholds modulen
Pris fra kr. 4.990,- + mva. pr. år

VEDLIKEHOLD

 • Egen modul for vedlikehold
 • Opprett maskinkort på maskiner og tilleggsutstyr
 • Kartotek for leverandører og ansatte
 • Eget kartotek for delelister
 • Oversikt over tekniske data på maskinen
 • Registrer leverandør og produsent opplysninger
 • Egen logg på hvert maskinkort
 • Last opp dokumentasjon direkte til maskinkortet
 • Registrer tilleggsutstyr som hører til maskinen
 • Legg inn deleliste til maskinen
 • Blir varslet når en ny kontroll eller service nærmer seg
 • Velg ansatte, verksted og kontrollører som skal ha tilgang til maskinkortet
 • Flere typer av rapporter kan genereres for enkel oversikt og dokumentasjon
Pris fra kr. 4.990,- + mva. pr. år

EU KONTROLLER

Entreprenørene har tilgang til oversikt over EU kontroller på sine kjøretøyer. Kontrolldatoer og teknisk informasjon om kjøretøyet oppdaterer seg automatisk
Få varsel på SMS eller epost når en kontroll nærmer seg.

Denne tjenesten er inntill videre gratis for entreprenøren

KONTAKT OSS

Navn:
Email:
Mobilnummer:
Emne:
Melding:

Grensen nådd

Østlandet
Larvik
tlf. 91 69 81 44